Hem > Nyheter > industri nyheter

Marknaden för antidroneutrustning växer snabbt för att klara av nya hot

2023-11-07

Med den snabba utvecklingen av drönarteknik har användningen av drönare inom militära, kommersiella och civila områden blivit allt mer utbredd. Men samtidigt har den illegala användningen och illvilliga attackerna av drönare blivit allt mer framträdande, vilket utgör ett allvarligt hot mot människors liv och egendomssäkerhet. För att bemöta detta framväxande hot växer marknaden för antidroneutrustning snabbt.


Antidrönarutrustning är speciellt utformad för att upptäcka, spåra, störa och förstöra drönare. Denna utrustning använder en mängd olika tekniska medel, såsom laseravståndsmätare, infraröda bildinstrument, elektroniska störsändare, signalblockerande maskiner, etc., för att effektivt bekämpa drönare. Dessutom kan viss utrustning automatiskt bekämpa drönare genom intelligenta algoritmer och automatiska spårnings- och positioneringssystem.På marknaden för antidroneutrustning dyker olika typer av utrustning upp en efter en. Till exempel kan radar för undvikande av kollisioner upptäcka drönares plats och hastighet, vilket ger aktuell information till säkerhetspersonal; intelligenta fordon för undvikande av hinder kan automatiskt identifiera och undvika hinder, vilket förbättrar effektiviteten av drönarangrepp; automatiska spårning och positioneringssystem kan uppnå realtidsspårning och positionering av drönare, vilket ger korrekt informationsstöd för drönarangrepp.

Förutom dedikerad anti-drönarutrustning, finns det även några generella enheter som kan användas för anti-drönaruppdrag. Till exempel kan fordonsmonterade mobila detekteringsstationer och markfasta detektionsstationer åstadkomma fjärrövervakning och signalinsamling av drönare; bärbar detektionsutrustning kan användas för snabb upptäckt och identifiering av drönare; intelligent navigationsutrustning och multifunktionella spaningsfordon kan tillhandahålla informationsstöd och handlingsplaner i rätt tid, vilket förbättrar effektiviteten och noggrannheten i antidroneuppdrag.Med den kontinuerliga utvecklingen av drönarteknologi kommer marknaden för antidroneutrustning också att se större utvecklingsutrymme. I framtiden kommer anti-drönarutrustning att bli mer intelligent, automatiserad och effektiv, vilket ger mer tillförlitligt tekniskt stöd för att säkerställa människors liv och egendomssäkerhet.